overlay

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Birimi

ÇALIŞAN PERSONEL

žSeçkin YÜCEL (Birim Sorumlusu)

žÖzlem TURALI

BİRİM GÖREVLERİ

  • Çalışan personellerin sağlık taramalarının yapımı ve takibinin sağlanması
  • Kişisel sağlık kartlarının tutulması ve takibinin yapılması
  • Çalışan personelin iş kazalarının bildirimini yapmak
  • Çalışanların kişisel koruyucu ekipman kullanmasının sağlanması, gereklidurumlarda temin edilmesinin sağlanması;
  • Çalışanların Beyaz Kod hakkında bilgilendirilmesi.
  • Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapılması.
  • Yangın söndürme tüplerinin kontrolü ve genel bakımının yapılması ve takip edilmesi.