overlay

Kalite Ve Denetim Birimi

ÇALIŞAN PERSONEL

žBurhan GÖZÜYUKARI (Birim Sorumlusu)

žBülent DİNÇ

BİRİM GÖREVLERİ

  • 112 Hizmet Kalite standartları çerçevesinde yapılan ve / veya yapılacak çalışmaların düzenini sağlamak.
  • 112 HKS kapsamında yılda iki kez yapılacak öz değerlendirmeleri ve yılda bir kez yapılacak iç tetkikleri yapmak ve sonuçları üzerine gerekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek.
  • Kalite Çalışma Ofisi 112 HKS çerçevesinde yapılacak olan ve diğer birimlerce yapılmış olan yazılı düzenlemelerin kontrolünü yaparak onay için yönetim birimi ve üst yönetime sunmak.
  • Yazılı düzenlemelerin kontrolünü ve revizyonunu takip etmek.
  • Öz değerlendirme sonucu tespit edilen olumsuzlukları üst yönetime rapor etmek.
  • Denetim görevinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için birim personellerinden oluşan denetim kadrosu oluşturmak.
  • Denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya denetim görevlilerine intikal eden ve inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları Başhekimliğin bilgisine sunmak.