overlay

Asos Birimi

ÇALIŞAN PERSONEL

žÖzgür AKBAL (Birim Sorumlusu)

BİRİM GÖREVLERİ

  • ASOS’un tüm bileşenlerinin işlerliğinin sağlanması, koordinasyonu ve denetlemesini yapmak.
  • ASOS’ta yeni ekip tanımlamalarını yapmak.
  • Dış kurum ve B tipi istasyonların kullanıcı takiplerini yapar. Kurumla ilgisi kesilen personelin kullanıcılarını iptal eder. Yeni bildirilen personeller için kullanıcı tanımlaması yapar.
  • İnsan kaynakları tarafından kuruma başlayışı yapılan personel için yetki tanımlaması yapar.
  • ASOS kullanan tüm personelin modüller üzerinde yaptığı işleri denetler.
  • ASOS kullanıcı eğitimlerini verir.
  • ASOS’ta karşılaşılabilecek sorunlar öneriler için Bakanlık Merkez Teşkilatıyla iletişime geçer.