overlay

Disiplin Birimi

ÇALIŞAN PERSONEL

žEsin ELMAS ÇİN (Birim Sorumlusu)

žMihriban ÜNEŞİ

BİRİM GÖREVLERİ

  • SABİM, CİMER, Sağlık Müdürlüğüne gelen şikâyetler ile personelin tuttuğu tutanaklarla ilgili disiplin, araştırma ve inceleme işlemini takip etmek.
  • Takip edilen araştırma ve inceleme sırasında gizlilik esasına göre çalışmak.
  • Eldeki mevcut bilgi, belge, dokümanların usulüne uygun saklanması.
  • Sonuçlanan disiplin işlemleri ile ilgili sonucun ilgili kişilere bildirilmesi ve bu işlemlerle ilgili her türlü tebliği işlemlerini yapmak ve saklamak.